Pressemeddelelse: HMN Naturgas anker konkurrencesag

Søborg, den 30. november 2016

HMN Naturgas forhandlede i foråret 2014 en for forbrugerne bedre og billigere Serviceordning på plads med de VVS-leverandører, som servicerer HMN Naturgas kunders gasfyr. Konkurrencerådet er dog nået frem til, at konkurrencereglerne ikke blev fulgt. Det undrer HMN Naturgas, der nu påklager afgørelsen til Konkurrenceankenævnet. 

HMN Naturgas besluttede i foråret 2014 at forhandle en ny model for, hvordan selskabet afregner med de VVS-leverandører, som servicerer kundernes gasfyr. Det skete for at sikre kunderne billigere service. Naturgasselskabet var nemlig blevet opmærksom på, at der var store prisforskelle mellem Øst- og Vestdanmark, og at underleverandørerne havde høje avancer på reservedele. Selvom det samlet set lykkedes at opnå væsentligt billigere priser for kunderne, er den sag nu overraskende endt et helt andet sted, nemlig i det konkurrenceretslige system.

Konkurrencerådet er nu nået frem til, at HMN Naturgas undervejs i bestræbelserne på at sikre kunderne billigere priser har handlet i strid med reglerne. Den afgørelse er selskabet uenig i:

”Vi er meget overraskede over at blive kritiseret for at sikre billigere priser til forbrugerne. Derfor har vi besluttet at påklage sagen", lyder det fra direktør Susanne Juhl. 

Det blev billigere for kunderne

Når sagen og ikke mindst dens udfald overrasker naturgasselskabet, hænger det sammen med, at både hensigten og konsekvensen af forhandlingerne med underleverandørerne var at opnå lavere priser for forbrugerne. Efter dialog og armlægning med underleverandørerne lykkedes det HMN Naturgas at opnå besparelser, som direkte kom forbrugerne til gavn:

"Vi meldte de nye priser ud på vores hjemmeside. Hele formålet var at gøre det billigere for vores kunder, og det kom vi faktisk i mål med”, fortæller Susanne Juhl.

HMN Naturgas I/S er et kommunalt såkaldt §60-selskab, som er reguleret efter ”hvile-i-sig-selv”-principper, hvor der ikke udbetales udbytte til de 57 ejerkommuner. Også af den grund har direktøren svært ved at fordøje Konkurrencerådets afgørelse:

”Vi har kun ét formål med det, vi laver, og det er at sikre den bedste og billigste naturgasløsning for vores kunder”, slutter Susanne Juhl.

For yderligere information kontakt:
Kommunikationschef Malene Hadrup 
mail: mha@naturgas.dk / mobil: 4099 3555