Pressemeddelelse: Biogas fortrænger palmeolie

Viborg, den 30. marts 2016

Den første danske biogas har fået den internationale REDcert-certificering, som betyder, at gassen nu kan opfylde iblandingskravet af biobrændstof i diesel og benzin og dermed fortrænge palmeolie.

Det er danskproduceret, det er et 2. generations biobrændsel, og vi har produktet i forvejen. Det ligger lige for, at biogassen kan bruges til at opfylde EU’s krav siden 2010 om iblanding af 5,75 % biobrændstof i såvel gas til biler som i diesel og benzin. Et krav, som EU i øvrigt forventes at forøge til 10 % i 2020.

For HMN Naturgas blev 2015 året, hvor certificeret biogas opfyldte iblandingskravet i den gas, som er solgt på selskabets 8 gastankstationer. Den certificerede gas er leveret af Horsens Bioenergi og forhandlet af DONG Energy. Men perspektivet for certificeret biogas er langt større, siger direktør i HMN Naturgas A/S Henrik Iversen:

”Vi har biogassen lige ved hånden og med certificeringen, som indebærer, at gassen er bæredygtig og sporbar i hele forsyningskæden, kan den erstatte palmeolie som biobrændstof i diesel og benzin.”

Palmeolie udgør en meget stor del af den biobrændstof, som i dag iblandes diesel og benzin for at opfylde EU’s iblandingskrav. Produktion af palmeolie er kontroversiel, bl.a. fordi den er et 1. generations biobrændstof og altså ikke baseret på affaldsprodukter. Men produktionen kritiseres især for at forårsage afbrænding af store regnskovsarealer for at producere olien.

”Vi kan på alle måder drage fordel af at få den certificerede biogas ind i transportsektoren. Den ene side er, at vi har et eksisterende dansk produkt, som med en simpel manøvre kan sende et importeret og kontroversielt produkt som palmeolien ud af vores transportsektor. Den anden side er, at der er bred politisk og faglig enighed om, at biogassen vil være godt anvendt i busser, renovations- og varevogne. Det er i realiteten to sider, som fremmer den samme sag, nemlig at få en grønnere transportsektor på en omkostningseffektiv måde,” siger Henrik Iversen.

HMN Naturgas forventer i løbet af 2016 at have gennemført certificering af 5 biogasanlæg, der allerede er tilsluttet  gasnettet. Det betyder, at al gas på HMN Naturgas’ gastankstationer i fremtiden er bæredygtighedscertificeret biogas.

Fakta:

  • REDcert-certificering betyder, at produktet er certificeret bæredygtigt og sporbart i hele forsyningskæden. Det tyske REDcert-certificeringssystem er anerkendt af EU-kommissionen, og biobrændstoffer med REDcert-certificering opfylder dermed bl.a. EU’s krav til iblanding af biobrændstof i diesel og benzin. Samtidig giver REDcert-certificering udvidede muligheder for national og international handel med de certificerede biobrændstoffer.
  • Her produceres REDcert-certificeret biogas i dag: Horsens Bioenergi, Combigas. Flere anlæg er på vej til at kunne levere certificeret biogas.
  • I 2014 blev der i Danmark anvendt cirka 205.000 m3 biodiesel og cirka 90.000 m3 bioethanol til at opfylde iblandingskravet i transportbrændstof. Palmeolie udgjorde 36 % af råvarerne til produktion af biobrændstofferne. Kilde: EOF 

Pressekontakt:

Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas, mobil: 40 99 35 55, mail: mha@naturgas.dk  

Frank Rosager, planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas, mobil: 40 55 10 14, mail: frr@naturgas.dk