Pressemeddelelse: Opfordring til regeringen: Halvér afgifterne på naturgas, og få flere penge i kassen

Viborg, den 26. oktober 2016

Forbrugerne undgår stigninger på varmeregningen og samfundet får en økonomisk gevinst. Det er kort og godt en god forretning hele vejen rundt, hvis regeringen samtidig med indførslen af frit brændselsvalg i fjernvarmesektoren halverer afgifterne på naturgas. Det viser en ny analyse.

Fjernvarmeforbrugerne hos de naturgasfyrede kraftvarmeværker står til en stigning på varmeregningen på mellem 3.200 og 4.800 kr./år fra 2019 som følge af grundbeløbets bortfald, viser beregninger fra Grøn Energi. Den stigning kan udlignes med en halvering af afgifterne på naturgas, viser beregninger, som HMN Naturgas har lavet på baggrund af en analyse fra Ea Energianalyse. En familie vil typisk kunne spare 3.500 kr./år her og nu. Vel at mærke uden at det går ud over samfundsøkonomien. Tværtimod.

En ny analyse udarbejdet af konsulentfirmaet Ea Energianalyse på vegne af HMN Naturgas I/S viser, at en halvering af naturgasafgifterne i kombination med frit brændselsvalg vil give en årlig samfundsøkonomisk gevinst på mellem 200 og 300 mio. kr. i 2020 stigende til op mod 1 mia. kr. i 2030.  

Det nuværende høje beskatningsniveau på naturgas giver anledning til mange forvridninger, hvor fx virksomheder og forbrugere fravælger naturgas til fordel for afgiftsfritagede brændsler, selv om disse er samfundsøkonomisk dyrere.

Beregningerne viser, at der ikke blot er tale om en samfundsøkonomisk gevinst, men at det også næsten er selvfinansierende, da det er minimalt, hvad der skal hentes over personskatterne (200-300 mio. kr. i 2030).

”Der er efter 2018 behov for frit brændselsvalg i fjernvarmsektoren, men det er kun frit, hvis det sker på lige vilkår. En halvering af naturgasafgiften vil forbedre ligestillingen. Det er derfor glædeligt, at rapporten viser, at en kombination af frit brændselsvalg og en halvering af naturgasafgifterne vil give en stor samfundsøkonomisk gevinst og vil komme de fjernvarmekunder til gode, der ellers rammes hårdt af grundbeløbets bortfald,” siger Susanne Juhl, adm. direktør i HMN Naturgas I/S.

Analysen udarbejdet af Ea Energianalyse er baseret på samme overordnede metodegrundlag, der er anvendt i regeringens såkaldte afgifts- og tilskudsanalyse (PSO-analysen) fra foråret 2016, som regeringen har brugt til at argumentere for at flytte PSO-afgiften over på personskatterne. 

Ea Energianalyse har belyst konsekvenserne ved at ændre energi- og CO2-afgifter på naturgas anvendt til fjernvarme, individuel opvarmning, samt på naturgas til transportformål. 

En anden hovedkonklusion i analysen er, at en afgiftsstigning på naturgas modsætningsvis vil få store negative konsekvenser for samfundsøkonomien. En 50 % afgiftsstigning på naturgas vil således medføre et samfundsøkonomisk tab på op mod 760 mio. kr. årligt.

Læs sammenfatningen af analysen fra Ea Energianalyse her.

Pressekontakt:
Susanne Juhl, adm. direktør, HMN Naturgas I/S, mobil: 2143 1055
mail: ssj@naturgas.dk
Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas I/S, mobil: 4099 3555
mail: mha@naturgas.dk