Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

25. oktober 2018

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

”Vi går foran og intensiverer samarbejdet på tværs af sektorer og systemer. Det er lige nu, at der træffes store valg om, hvordan energisystemerne og -sektorerne omstilles til grøn energi og med langtrækkende konsekvenser. Så det er super vigtigt, at vi sikrer, at det er de kloge løsninger, som bliver valgt. Det gør vi bedst sammen,” siger Peter Kristensen, chef for markedsudvikling i HMN Naturgas, landets største gasdistributionsselskab.

Gassen har traditionelt været en grundsten i kraftvarme- og fjernvarmeproduktionen, men høje afgifter på gassen betyder, at værkerne i højere og højere grad vælger alternativer som biomasse og varmepumper, og gassen bruges i stedet som reserve- og spidslast. Det betyder, at der i dag er en stor kapacitet af gasbaserede produktionsenheder på værkerne, som tilbyder høj fleksibilitet og driftssikkerhed til lave faste omkostninger, når det fx er meget koldt.

”Vi har i fjernvarmesektoren både brug for at lave en effektiv omstilling til nye teknologier og samtidig beholde et energimix, som sikrer, at vi kan levere grøn energi med høj forsyningssikkerhed og til lave priser til vores forbrugere. Her er gassen og den gasbaserede kapacitet, vi allerede har på værkerne, fortsat attraktiv, og derfor skal vi sikre, at den bevares. Det er ét af de områder, vi skal arbejde os ind i med det nye samarbejde,” siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, og fortsætter:

”Vi har brug for at producere konkret viden, som vi kan bruge i planlægningen af fremtidige investeringer hos de enkelte værker og i gassystemet. Og det haster, for planlægningen er allerede i fuld gang.”

Samarbejdet skal ud over at se på samspillet mellem forskellige teknologier og energiformer ligeledes undersøge, hvordan den ønskede udvikling kan understøttes.

”Vi skal se på, om nye tarifmodeller og -aftaler kan understøtte gassen som fleksibelt brændsel i energi- og fjernvarmesystemet. Og vi skal have en krog i, at biogassen hastigt er ved at erstatte naturgassen i gassystemet og derved rykker gassen over på positivlisten over fremtidens grønne energiformer,” siger Peter Kristensen.

Det konkrete arbejde indledes i løbet af kort tid og forventes afsluttet inden 1. juni 2019. Andre relevante aktører vil blive inviteret med i samarbejdet.

Kontakt
HMN Naturgas:
Peter Kristensen, Chef for markedsudvikling, mobil: 2046 4587, e-mail: pkr@gasnet.dk
Malene Hadrup, kommunikationschef, mobil: 4099 3555, e-mail: mha@gasnet.dk

Dansk Fjernvarme:
Kim Behnke, Vicedirektør, mobil: 2495 4640, e-mail: kib@danskfjernvarme.dk
Rune Birk Nielsen, pressechef, mobil: 2490 4197, e-mail: rbn@danskfjernvarme.dk