Pressemeddelelse: Energispareordningen for 2016-2020 er på plads

Søborg, den 18. november 2016

Energiselskabernes energispareindsats for perioden 2016-2020 er langt om længe faldet på plads som en del af den netop indgåede PSO-aftale blandt hovedparten af Folketingets partier.

Rammerne for energispareordningen de kommende år bygger på et kompromisforslag for ordningen, som gasbranchen sammen med Dansk Energi og Dansk Fjernvarme tilbage i marts måned forelagde Energi-, forsynings- og klimaministeren.

”Det har været et langstrakt forløb, og vi kan kun være tilfredse med, at det nu ser ud til at nå sin afslutning, og at ministeren har taget imod vores kompromisforslag,” siger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas.

Konkret lægges der op til, at gas-, el- og fjernvarmeselskabernes forpligtelse sænkes fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ. Herudover inkluderes solvarme i ordningen i 2016 og 2017, og el- og gasdrevne varmepumper i kollektive produktionsanlæg fra 2017, mens etablering af gårdbiogasanlæg tages ud af ordningen.

Samtidig lægges der som noget nyt op til, at der politisk skal arbejdes i retning af, at oliebranchen fremover skal påtage sig en større forpligtelse.

”Vi får en ordning, hvor flere sektorer med tiden kommer til at bidrage til at reducere energiforbruget, og hvor forbrugerne stilles mere lige, uanset hvilken type energi de bruger. Det er vi glade for,” siger Susanne Juhl.

 

Læs aftalen mellem gasbranchen, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme


Pressekontakt:
Søren Hylleberg Sørensen, direktør, HMN GasNet, mobil: 4070 5862
mail: shy@naturgas.dk
Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas I/S, mobil: 4099 3555
mail: mha@naturgas.dk