HMN Naturgas anker afgørelse i sag om påstået priskoordinering

12. juni 2019

HMN Naturgas fastholder, at det ikke var i strid med konkurrencelovgivningen, da naturgasselskabet i foråret 2014 udarbejdede en for forbrugerne bedre og billigere serviceordning med en række VVS- installatører, som stod for serviceringen af HMN Naturgas´ kunders gasfyr i hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Derfor anker HMN Naturgas en afgørelse, der blev afsagt i Sø- og Handelsretten i dag, til Landsretten.

Først Konkurrencerådet og sidenhen Konkurrenceankenævnet nåede i henholdsvis 2016 og 2017 frem til, at HMN Naturgas i bestræbelserne på at sikre kunderne lavere slutpriser på serviceordningen handlede i strid med konkurrencereglerne, og samme konklusion er Sø- og Handelsretten nu nået frem til.

Den nye model for serviceordningen indebar, at abonnementsprisen blev sat lidt op, mens avancerne for reservedele blev sat markant ned. Resultatet blev for kunderne lavere priser for at få serviceret deres gasfyr.

Administrerende direktør i HMN Naturgas Susanne Juhl fastholder, at modellen for serviceordninger skal ses som et hele, og at ændringen kom kunderne til gode. Den nye ordning blev etableret, efter at HMN Naturgas i kølvandet på klager fra nogle kunder blev opmærksom på, at der var store prisforskelle på reservedele mellem Øst- og Vestdanmark. Prisforskellene gjorde, at nogle kunder betalte forholdsmæssigt mere end andre for service på deres gasfyr.

”Vi ændrede serviceordningen med VVS-installatørerne med det klare formål at sikre alle HMN Naturgas´ kunder lavere priser og bedre service. Det kostede en del armlægning med underleverandørerne at nå frem til de besparelser, som kom forbrugerne til gode. Og vi har gennem hele forløbet været dybt uenige i, at vores arbejde for lavere priser for forbrugerne skulle være ulovlig priskoordinering og kartelvirksomhed i strid med konkurrencereglerne. Afgørelserne i Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og nu også Sø- og Handelsretten overrasker mig meget, og vi er slet ikke i tvivl om at anke afgørelsen til Landsretten,” siger Susanne Juhl.

Serviceordningen er efterfølgende blevet frasolgt og administreres ikke længere af HMN Naturgas.

HMN Naturgas er ejet af 57 kommuner i hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Efter frasalget af datterselskabet HMN GasNet for nylig til Energinet er der kun to datterselskaber tilbage under HMN Naturgas I/S, nemlig HMN Biogas ApS og HMN Gastankstationer ApS.

Yderligere oplysninger:

HMN Naturgas
Administrerende direktør Susanne Juhl Tlf: 6225 9100 / 2143 1055
Email: ssj@gas-group.dk