Pressemeddelelse: Aftale med Nordsøfonden sikrer dansk gas til ca. en kvart million kunder

Søborg, den 12. maj 2016

En ny, stor aftale om ca. 300 millioner kubikmeter naturgas fra den danske del af Nordsøen betyder, at en stor del af forsyningen af dansk gas til ca. en kvart million kunder nu er sikret for perioden 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017.

Aftalen til ca. 350 mio. kroner er netop indgået mellem HMN Naturgas A/S og Nordsøfonden, der på den danske stats vegne håndterer efterforskningen og udvindingen af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Fonden er en del af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Aftalen er indgået på markedsvilkår efter forhandling med flere gasselskaber.

”Vi glæder os over aftalen, der svarer til cirka 25 procent af den gas, som vi forventer at skulle skaffe til kunderne i perioden. Aftalen øger vores muligheder for at kunne sikre kunderne en god gaspris,” siger direktør i HMN Naturgas A/S, Henrik Iversen.  

HMN Naturgas A/S er et datterselskab af HMN Naturgas I/S, som ejes af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland samt hovedstadsområdet og forsyner ca. 250.000 kunder svarende til ca. 2/3 af de danske naturgaskunder. 

”Der er masser af gas på det europæiske gasmarked, men det er et stort plus for os at kunne tilbyde kunderne dansk gas til fuldt ud konkurrencedygtige priser,” siger direktør i HMN Naturgas A/S, Henrik Iversen.

Pressekontakt:
Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas I/S, mobil: 40 99 35 55
mail: mha@naturgas.dk
Henrik Iversen, direktør, HMN Naturgas A/S, mobil: 61 62 19 34
mail: hei@naturgas.dk