HMN Naturgas vinder langvarig strid om varmeforsyning i Helsingør

10. december 2018

Forsyningsselskabet Forsyning Helsingør kan ikke gennemføre sine planer om at udvide fjernvarmenettet til otte nye områder i kommunen, hvor størsteparten af beboerne i forvejen er individuelle naturgaskunder. Det fastslog Retten i Glostrup i dag i sin afgørelse i den retssag, naturgasselskabet HMN Naturgas I/S i februar 2015 anlagde mod Energiklagenævnet.

Rettens tre dommere fandt enstemmigt, at der i projektforslaget var anvendt både fejlagtige og urealistiske forudsætninger samt begået metodefejl, og at projektforslaget derfor ikke opfyldte lovgivningens krav.

Afgørelsen glæder administrerende direktør i HMN Naturgas Susanne Juhl, som mener, at det både er en sejr af vigtig principiel karakter og en sejr for samfundsøkonomien.

Sagen strækker sig helt tilbage til april 2012, hvor Forsyning Helsingørs planer om at udvide fjernvarmenettet til otte nye områder fik Helsingør Kommunes blå stempel. Helsingør Kommune er blandt de 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 jyske kommuner, som ejer interessentskabet HMN Naturgas.

HMN Naturgas indbragte Helsingør Kommunes afgørelse for Energiklagenævnet, som er den øverste klageinstans på området. Nævnet gav ikke HMN Naturgas medhold, og derfor valgte selskabet at stævne Energiklagenævnet i et civilt søgsmål for at få domstolenes ord for, at Forsyning Helsingør ikke kan føre sine intentioner ud i livet.

”Det har på mange måder været en usædvanlig sag. Dels fordi den har strakt sig over mere end seks år og dels fordi det er usædvanligt, at et energiselskab trækker et uafhængigt, statsligt klagenævn i retten. Men afgørelsen har været værd at vente på i forhold til den konkrete sag i Helsingør, men også fordi, der dermed gerne skulle være sat en stopper for, at andre kommuner forsøger at gennemføre lignende fjernvarmeprojekter baseret på decideret fejlagtige forudsætninger,” fastslår Susanne Juhl.

Ifølge Forsyning Helsingør vil udvidelsen af fjernvarmenettet i Helsingør medføre et samfundsøkonomisk overskud på 13 millioner kroner. HMN Naturgas på den modsatte side har på baggrund af blandt andet en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS slået fast, at projektet vil medføre et samfundsøkonomisk underskud i størrelsesordenen 64 millioner kroner.

Forsyning Helsingørs forudsætning for sine beregninger er blandt andet, at 90 procent af de nuværende naturgasforbrugere skifter til fjernvarme inden for de første fem år. Men det er ifølge HMN Naturgas en urealistisk forventning, hvilket retten var enig i.

Der er blevet gennemført masser af fornuftige fjernvarmeprojekter også med HMN Naturgas som en aktiv medspiller. Og reglerne på området er som sådan klokkeklare: En kommune må ikke godkende et varmeprojekt, hvis det ikke er den dokumenteret samfundsøkonomisk bedste løsning. Forsyning Helsingørs beregninger og påstand om et samfundsøkonomisk overskud var og ér ikke korrekte, og derfor burde Energiklagenævnet i sin tid på vores foranledning have grebet ind og stoppet projektet. Det er jeg særdeles tilfreds med nu endelig at have fået rettens ord for – bedre sent end aldrig,” siger Susanne Juhl.

 

Yderligere oplysninger:

HMN Naturgas

Malene Hadrup, kommunikationschef
Mobil: 40993555
E-mail: mha@gasnet.dk

Peter Kristensen, chef for markedsudvikling
Mobil: 20464587
E-mail: pkr@gasnet.dk