En kvart million forbrugere skal betale mindre for at få gas

9. november 2018

250.000 gasforbrugere i hovedstadsområdet, Midt- og Nordjylland kan se frem til en lavere gasregning. HMN GasNet, som sørger for at få gassen frem til forbrugerne, sænker tarifferne med en femtedel. I forvejen betaler HMN GasNets kunder landets laveste priser for distribution af gas.

”Vores strategi har gennem årene været at holde distributionspriserne stabile over for forbrugerne. Og vi forventer da også, at den nye lavere pris kan fastholdes, frem til selskabet er gældfrit om fem år, og tarifferne dermed atter vil falde,” siger bestyrelsesformand, borgmester Ole Bjørstorp (S).

Netop selskabets regulatoriske gæld har betydning for den nye tarifnedsættelse. HMN GasNet har besluttet at forlænge sin gældsafvikling med tre år til 2023, som også er slutår for gældsafviklingen i landets øvrige gasdistributionsområder. Med flere år til at betale selskabets gæld, kan forbrugerpriserne sænkes.

Samtidig sender HMN GasNet 93 mio. kr. retur til kunderne, som selskabet har akkumuleret som overdækning, fordi færre kunder end forventet er skiftet til andre energikilder, og dermed er forblevet gaskunder.

En typisk gaskunde med et forbrug på 1.650 m3 gas om året, betaler med de nye tariffer ca. 3,5 kroner om dagen inkl. et fast bidrag og moms for at få gassen ført frem til sit hus. Distributionsbetalingen udgør bare en tiendedel af en typisk gasforbrugers samlede gasregning, og der er altså i kroner og øre tale om en besparelse for en typisk kunde på 250 kr. årligt.

”Besparelsen bliver man ikke rig af, men den er i virkeligheden et udtryk for, at priserne i forvejen er meget lave,” siger Ole Bjørstorp.

Gasforbrugerne kan samtidig glæde sig over, at det også i et større perspektiv er positivt med lave tariffer og forbrugere, som forbliver på gasnettet.

”For de 3,5 kroner får forbrugerne ikke bare varmen leveret, men er med til at understøtte den grønne omstilling. Gasnettet har enorm betydning for, at vi på en billig og effektiv måde kan få grøn energi rundt i Danmark. Den lave distributionspris er samtidig et udtryk for, at den investering på 55 mia. kr., som er gjort i gasdistributionsnettet, er tæt på at være betalt. Men gasnettet kan levere biogas og andre grønne gasser i mange årtier endnu, og det er godt for Danmark og danskerne” siger Ole Bjørstorp.

Fakta:

  • Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S har på sit møde den 9. november besluttet at sænke forbrugernes betaling til gasdistribution og energibesparelser.
  • Distributionstariffen sænkes med 20 % pr. 1. maj 2019. Den faste betaling på 375 kr./år inkl. moms fastholdes i løbende priser.
  • HMN GasNet P/S har søgt Forsyningstilsynet om lov til at udskyde sin gældsafvikling med tre år til 2023.
  • En akkumuleret overdækning på 93 mio. kr. som følge af, at færre gasforbrugere end ventet er skiftet til andre brændsler, betales tilbage til kunderne.
  • Energisparebidraget sænkes med 10 % pr. 1. maj 2019. De samlede indtægter og omkostninger i perioden 2010-2020 skal balancere ved udgangen af 2020, men der kan i de enkelte år være over- eller underdækning.

Kontakt

Ole Bjørstorp, formand for HMN Naturgas I/S, mobil: 51 20 35 11, e-mail: obj@ishoj.dk
Malene Hadrup, kommunikationschef I HMN Naturgas I/S, mobil: 40 99 35 55. mha@gasnet.dk