For første gang i Danmark: Produktion af flydende naturgas til færger og andre skibe

Søborg, den 8. juli 2015 

De nye, skærpede miljøkrav om forurening fra skibe betyder, at flere og flere færger og andre skibstyper fremover kommer til at sejle på naturgas i stedet for olie.

I en række lande er der i de seneste år kommet gasskibe, som udleder færre sundhedsskadelige partikler og mindre CO2 i forhold til den tunge skibsolie. Herhjemme sejler der lige nu tre færger på flydende naturgas - også kaldet LNG (liquefied natural gas). Og antallet forventes at stige.

Normalt er naturgas på luftform. Men for at bruge naturgassen som brændstof til skibe, skal gassen gøres flydende. Problemet er bare, at den flydende naturgas skal fragtes hertil fra udlandet, hvilket nemt øger prisen med mere end 25 procent. Herhjemme findes der nemlig stadigvæk ingen anlæg, der kan producere flydende naturgas. Det gør der til gengæld i andre lande.

Men en ny aftale betyder, at det første anlæg i Danmark kan stå klar til brug allerede om to år. Det drejer sig om et anlæg til produktion af flydende naturgas - også kaldet en liquifier - som skal opføres på Hirtshals Havn.

Der er tale om en foreløbig aftale - et såkaldt letter of intent - der betyder, at parterne har afsat de første midler og arbejder hen mod en endelig aftale om opførelse af anlægget. Bag aftalen står HMN Gashandel A/S, rederiet Fjord Line A/S og Hirtshals Havn. HMN Gashandel A/S er et datterselskab i den kommunalt ejede HMN Naturgas-koncern, som er Danmarks største naturgasselskab.

”I Norge producerer de selv flydende naturgas, og nu får vi også det herhjemme. I Danmark har vi et vidt udbredt naturgasnet. Vi kan tappe den luftformige gas direkte fra nettet og lave den om til flydende naturgas ved at køle den ned. Det virker jo lidt absurd, at vi skal importere det fra udlandet, når vi selv kan producere flydende naturgas af gas ude fra Nordsøen”, siger Henrik Iversen, vicedirektør i HMN Gashandel A/S.

”Som det er nu, kan Danmark gå glip af indtægter fra udenlandske gasskibe, som sejler gennem de danske farvande”, tilføjer Henrik Iversen.

Det nye anlæg på Hirtshals Havn skal i første omgang producere flydende naturgas til de gasdrevne cruisefærger, som rederiet Fjord Line har indsat på ruterne mellem Hirtshals og Stavanger, Bergen samt mellem Hirtshals og Langesund. Men også andre skibe kan gøre brug af gassen.

”Produktionsanlægget vil være kronen på værket i Fjord Lines grønne strategi, som vi søsatte for fem år siden. Med egen produktion af LNG kan potentialet i strategien for alvor udnyttes. Det betyder, at vi kan optimere driften af vores to nye LNG-drevne cruisefærger”, siger Morten Larsen, som er administrerende og teknisk direktør i Fjord Line Danmark.

Anlægget køler naturgassen ned til minus 161 grader celsius. Dermed bliver gassen flydende og kommer til at fylde 600 gange så lidt. Anlægget kan på årsbasis omdanne 70 mio. kubikmeter gas på luftform til flydende naturgas (LNG). Det svarer til den mængde, der skal bruges til den årlige opvarmning af ca. 50.000 parcelhuse.

"Det nye anlæg vil styrke vores position som den danske havn, der er hurtigst fremme med hensyn til flydende naturgas. når vi satser på flydende naturgas, hænget det ikke mindst sammen med havnens geografiske placering ved en af verdens mest trafikerede sejlruter. Der er med andre ord gode muligheder for, at flere skibe fremover vil anløbe netop Hirtshals Havn, når de skal tanke gas", siger formanden for Hirtshals Havns bestyrelse, Anker Laden-Andersen. 

Vicedirektør Henrik Iversen fra HMN Gashandel A/S peger bl.a. på, at den flydende naturgas, som Samsøfærgen bruger, bliver kørt med lastbiler fra en terminal i den hollandske havneby Rotterdam og hele vejen op til Danmark. Og inden gassen kommer til Rotterdam, er den typisk blevet fragtet med skibe fra Mellemøsten, hvor de største mængder af flydende naturgas produceres. 

”Det er oplagt at etablere anlæg i en række danske havne og ikke kun i Hirtshals. Vi er i dialog med flere rederier og havne, som viser interesse for gas til skibe i Danmark. Potentialet er stort, da vores geografiske placering betyder, at et meget stort antal udenlandske skibe passerer de danske farvande”, siger Henrik Iversen.

Derfor kommer flere og flere skibe over på gas
Den nye trend med gasfærger skyldes især de nye miljøregler fra FN’s søfartsorganisation (IMO). Reglerne, der trådte i kraft i begyndelsen af året, betyder, at brændslet til skibe i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal maksimalt må indeholde 0,1 procent svovl. Forurening med svovl kan medføre luftvejslidelser hos mennesker og naturskadelig syreregn.

Herhjemme har miljøkravene været medårsag til, at rederiet DFDS sidste år besluttede at lukke Esbjerg-Harwich-overfarten.

Energistyrelsens nyeste gasanalyse fremhæves det i afsnittet om gasfærger, at naturgas er ”væsentligt renere end skibsolie”. For eksempel udleder naturgas stort set intet svovl og ingen partikler. Samtidig er udstødningen af kvælstofilter og CO2 mindre.  

Klima- og miljøfordele ved brug af naturgas til skibe
Udledninger Procentvis reduktion i forhold til konventionel fuelolie

Kilde: Notat fra Dansk Gas Teknisk Center (DGC): ’LNG-drevne skibe i EU-landene’.

Svovl (SO2) 90-95 %
CO2  20-25 % 
Kvælstofilter (NOX’er)  80 %
Partikler 100 %: LNG udleder ingen partikler 

"Flere rederier vælger nu en løsning med gas, når der skal bygges nye skibe. Udviklingen skyldes primært de nye miljøkrav til skibe samt prisforskellen på de forskellige brændstoffer. De nye miljøkrav i Nordeuropa betyder, at færger, der nu sejler på den tunge skibsolie, enten må investere i at rense røgen eller ombygge motorerne. Alternativet er at skifte til svovlfattig olie eller marinediesel. Men dette er dyrere end flydende naturgas. Ligesom priserne på olie er faldet, er gaspriserne også faldet betydeligt”, siger Henrik Iversen, vicedirektør i HMN Gashandel A/S. 

Fakta om flydende naturgas til skibe:

  • Den gas, som færgerne sejler på, er flydende naturgas, også kaldet LNG (Liquefied Natural Gas). LNG er en farveløs, lugtfri og ikke-giftig væske.
  • LNG fylder 600 gange så lidt som naturgas på luftform. Gassen gøres flydende ved at køle den ned til minus 161 grader celsius.

Se også:

Notat om gasfærger fra Dansk Gasteknisk Center (DGC): ’LNG-drevne skibe i EU-landene’ 
Video om flydende naturgas (LNG)
Tidligere pressemeddelelse: 'Gasfærger vinder frem i Danmarks nabolande'

Pressekontakt:
Jacob Lybek, pressekonsulent, HMN Naturgas I/S, mobil: 24 82 46 48, mail: jcl@naturgas.dk

 

Samsøfærgen sejler på flydende gas

 

Se notat fra Dansk Gasteknisk Center (DGC): Gasfærger vinder frem i Nordeuropa


Miljø- og klimafordele med gas til færger


Færge på gas fra Fjord Line

 

Se video om flydende naturgas (LNG)LNG-færge