Pressemeddelelse: Årsag til eksplosion i Stjær er fundet

Viborg, den 5. oktober 2016

En smeltet stikledning til naturgas i fortovet ud for ejendommen er årsag til eksplosionen i Stjær nær Skanderborg torsdag i sidste uge. Det slår Sikkerhedsstyrelsen fast efter tekniske undersøgelser af stikledningen.

Stikledningen, som er et plastrør, er smeltet af et defekt højspændingskabel i fortovet ud for Kollens Møllevej 38. Den udsivende gas er herefter af endnu ukendte årsager kommet ind i huset.

Stikledningen til naturgas krydser et højspændingskablet. En skade på elkablet har siden forårsaget, at stikledningen til naturgas er smeltet.

”Vi vil nu kontrollere andre stikledninger, der krydser et højspændingskabel, lavet af samme entreprenør,” siger Søren Hylleberg Sørensen, direktør i HMN GasNet P/S, som er gasdistributør i området.

Han opfordrer samtidig andre naturgasforbrugere til ikke at være nervøse: ”Det er en højst usædvanlig og meget ulykkelig hændelse. Vi har ikke set noget lignende i mere end 25 år” siger Søren Hylleberg Sørensen.

Pressekontakt:
Malene Hadrup, kommunikationschef, HMN Naturgas I/S, mobil: 40 99 35 55
mail: mha@naturgas.dk