Pressemeddelelse: HMN Naturgas anlægger sag mod Energiklagenævnet

5. september 2018

HMN Naturgas indklager Energiklagenævnets afgørelse for domstolene i sag om fjernvarmeprojekt i Skive. Vi har en opgave i at sikre, at det er de bedste varmeprojekter for samfundet, der gennemføres, lyder det fra selskabet.

I en sag om at erstatte naturgas med flis og udvide et fjernvarmeområde ind i et område med individuelle gasfyr har HMN Naturgas valgt at indklage Energiklagenævnet for domstolene.

”Det er et usædvanligt træk – det er vi godt klar over. Men denne sag er så principiel, at vi ikke kan lade den fare. Vi har som høringspart en opgave med at tjekke, om samfundsøkonomien er god i projekter som dette; altså om samfundet taber eller vinder på, at projektet bliver gennemført. I denne sag mener vi, at samfundet taber – også selv om det for den enkelte forbruger kan være en god forretning. Sagen handler i bund og grund om, om vi skal acceptere, at det ikke er de bedste varmeprojekter for samfundet, som gennemføres,” siger Susanne Juhl, adm. direktør i HMN Naturgas.

Sagen drejer sig om de beregninger, som ligger til grund for, at et konverteringsprojekt fra ét brændsel til et andet og en udvidelse af fjernvarmeområdet kan godkendes af kommunen. En godkendelse kræver, at projektet udviser et samfundsøkonomisk overskud. Det gør projektet i Skive ikke, mener HMN Naturgas. Derfor indklagede selskabet kommunens godkendelse for Energiklagenævnet. I maj stadfæstede klagenævnet Skive Kommunes godkendelse af projektet.

”Energiklagenævnet vurderer i denne sag de forudsætninger, som bruges til at beregne samfundsøkonomien, helt anderledes end tidligere. Vi bliver derfor nødt til at få afprøvet, om det er sådan, det fremover skal være. Det er helt principielt og rækker derfor langt ud over den konkrete afgørelse i Skive,” siger Susanne Juhl.

Fakta om sagen:

  • Skive Kommune godkendte i 2016 projektforslaget fra Skive Fjernvarme med et samfundsøkonomisk overskud på 25,4 mio. kr. Efter HMN Naturgas' vurdering er der imidlertid et samfundsøkonomisk underskud i projektet på 60,6 mio. kr.
  • Uenigheden om forudsætningerne for beregningen af samfundsøkonomien i projektet går bl.a. på, hvor mange naturgaskunder der er i det område, som ønskes konverteret til fjernvarme, hvad deres varmebehov er, og hvor store udgifter de har til drift og vedligehold af deres gasfyr.
  • HMN Naturgas modtog sidste år 63 projektforslag i høring. Selskabet indklagede tre godkendelser for Energiklagenævnet, og heraf er de to blevet hjemkaldt af kommunen til fornyet behandling, den tredje er endnu ikke afgjort.

Kontaktoplysninger
Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas I/S, tlf.: 21 43 10 55
Malene Hadrup, kommunikationschef i HMN Naturgas I/S, tlf.: 40 99 35 55, mha@gasnet.dk