SEAS-NVE og Eniig køber naturgasselskab med 215.000 naturgaskunder

HMN Naturgas satte i foråret sit handelsselskab med 215.000 kunder til salg. Energiselskaberne SEAS-NVE og Eniig har købt kundeporteføljen i fællesskab, og i dag blev købsaftalen underskrevet.

SEAS-NVE og Eniig har købt HMN Naturgas A/S med en stærk kundeportefølje ud fra ønsket om en styrket markedsposition, større volumen og forretningsmæssige muligheder. Og så skal mange årtiers erfaring med at tilbyde energiprodukter give de to veletablerede energiselskaber mulighed for at kunne udnytte forskellige synergier op mod deres eksisterende forretningsområder. Den købte kundeportefølje bliver delt mellem SEAS-NVE og Eniig og efterfølgende inddraget i de to selskabers eksisterende gasforretninger.

- Købet af HMN Naturgas er en markant forretningsmæssig styrkelse af vores energidivision, hvor naturgas kommer til at spille en større rolle i at komplementere forretningen i samspillet med elsalg og energirådgivning. Samtidig tror vi på, at naturgassen i en lang årrække vil blive brugt som et naturligt alternativ i forbindelse med konverteringen til vedvarende energi. Vi betragter vores kunder som energikunder og ønsker at være i stand til at give dem den bedst mulige rådgivning på tværs af energiarterne, udtaler Mads Brøgger, som er direktør i Eniig Energi.

Begge energiselskaber lægger vægt på, at naturgashandel på det danske marked skal forblive på danske hænder. Kundernes nye naturgasleverandør vil således være lokal. Udover den lokale forankring er arbejdet med at sikre den grønne omstilling en væsentlig faktor for de to forbrugerejede energiselskaber.

-Det er godt nyt for HMN’s naturgaskunder. Både Eniig og SEAS-NVE er andelsselskaber med fokus på den grønne omstilling. Det betyder blandt andet, at vi igennem vores engagement skaber en bedre samlet kundeoplevelse samtidig med, at vi i høj grad tager et samfundsmæssigt ansvar i at drive naturgassen videre som en trædesten til et fossilt frit samfund - til gavn for vores omgivelser og alle vores kunder”, siger Ole Vestergaard, markedsdirektør i SEAS-NVE. 

For HMN Naturgas I/S, der i dag ejes af 57 kommuner i Hovedstaden, Midt- og Nordjylland, har det været rettidig omhu at overveje ny ejer til den kommercielle del af forretningen, siden regeringen med sin forsyningsstrategi lagde op til at samle gasdistributionsnettene og samtidig adskille netselskaber (der står for drift og vedligehold af distributionsnettet) og handelsselskaber (der står for salg og kundeservice).

”Jeg er særdeles tilfreds med den proces, vi har haft, og jeg mener den er endt med, at vi har fundet den helt rigtige køber. De har det lange lys på, er særdeles veletablerede i den danske forsyningssektor og et helt rigtigt match. De har mulighed for at fortsætte den positive udvikling, vi har stået for hidtil, for fortsat at drive selskabet effektivt og tilbyde forbrugerne en konkurrencedygtig leverance og et højt serviceniveau, Jeg glædes også over, at køberne ønsker at videreføre en kundevenlig og omkostningsbaseret prispolitik”, lyder det fra bestyrelsesformand i HMN Naturgas Ole Bjørstorp.

HMN Naturgas har indgået en principaftale med staten om overtagelse af selve gasnettet.

Aftalens parter afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at blive modtaget i inden udgangen af 2017. Handlen er ligeledes betinget af godkendelse fra repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S, og af at Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag for den kommunale modregning på naturgasområdet. I perioden frem hertil vil parterne gå i gang med at forberede den kommende planlægningsproces.

For yderligere information:
Ole Vestergaard, markedsdirektør i SEAS-NVE, tlf.: 21 39 93 30

Martin Romvig, adm. direktør i Eniig, tlf.: 2121 9775

Ole Bjørstorp, bestyrelsesformand i HMN Naturgas I/S, tlf.: 51 20 35 11.

Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas I/S, tlf.: 21 43 10 55

Om SEAS-NVE
SEAS-NVE er Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern med over 400.000 kunder og andelshavere. Vores andelshavere ejer hver især en lille del af os. Vi varetager vores andelshavere og kunders interesser inden for energi og fibernet. Vi er over 800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 3,5 milliarder kroner. 

Om Eniig
Eniig er et andelsselskab ejet af 383.000 andelshavere i Nord- og Midtjylland. Vi arbejder for bæredygtige og enkle løsninger til alle og hjælper vores kunder på forretningsområderne el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gas, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi. Vi er godt 1000 medarbejdere. 

Om HMN Naturgas
HMN Naturgas I/S er Danmarks største gasselskab og forsyner en kvart million husstande og virksomheder med gas. Koncernen ejes af 57 kommuner i hovedstadsområdet, Nord- og Midtjylland. Koncernen består af gasdistributionsvirksomheden HMN GasNet P/S og gashandelsselskabet HMN Naturgas A/S, samt to mindre selskaber som beskæftiger sig med biogas og gas til transport. 

Rådgivere i transaktionen
 Køber i form af SEAS-NVE og Eniig er blevet rådgivet af Nykredit Financial Strategy and Origination, Kromann Reumert og Deloitte Transaction Service. Sælger i form af HMN Naturgas er blevet rådgivet af MHS Corporate Finance, Bruun & Hjejle og PwC.