Kort om os

HMN Naturgas-koncernen er Danmarks største naturgasselskab og - målt på omsætningen - blandt landets 100 største virksomheder.  Vi har ca. en kvart million kunder, hvilket svarer til ca. 2/3 af de danske naturgaskunder. Kunderne består af private husstande, kraftværker, virksomheder, kommuner og institutioner.

Koncernen, der ejes i fællesskab af 57 kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland samt i kommuner i Midt- og Nordjylland, udgøres af moderselskabet HMN Naturgas I/S samt datterselskaberne HMN GasNet P/SHMN Biogas ApS og HMN Gastankstationer ApS

Vi har to afdelinger beliggende i henholdsvis Søborg og Viborg og beskæftiger per ultimo 2017 ca. 295 medarbejdere.

HMN Naturgas-koncernen blev etableret per 1. januar 2010 ved en fusion mellem de to regionale naturgasselskaber Hovedstadsregionens Naturgasselskab I/S og Naturgas Midt-Nord I/S.

Se ledelsen i HMN Naturgas