Kort om os

HMN Naturgas-Koncernen, som ejes i fællesskab af 57 kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland samt i Midt- og Nordjylland, udgøres af moderselskabet HMN Naturgas I/S samt datterselskabet HMN Biogas ApS.

HMN Naturgas-koncernen blev etableret per 1. januar 2010 ved en fusion mellem de to regionale naturgasselskaber Hovedstadsregionens Naturgasselskab I/S og Naturgas Midt-Nord I/S.

Se ledelsen i HMN Naturgas