Vores værdier

  • Vi gør det nemt at være kunde
  • Vi finder løsninger sammen
  • Vi er på forkant med udviklingen
  • Vi er stolte af det, vi gør

Regler om gaver, arrangementer og habilitet i HMN-koncernen