Bestyrelse og direktion for HMN Naturgas-koncernen

Bestyrelse

  Formand
Medlem af
arbejdsudvalget
Ole Bjørstorp, (A),
Ishøj Kommune

 
Næstformand
Medlem af
arbejdsudvalget

Hans Toft, (C),
Gentofte Kommune

 
Næstformand
Medlem af
arbejdsudvalget

Arne Bisgård, (V)
Skive Kommune

 
Medlem af
arbejdsudvalget 


Thomas Lykke Pedersen, (A),
Fredensborg Kommune

 
Medlem af
arbejdsudvalget


Kurt Andreassen, (V),
Favrskov Kommune

  Bestyrelses-
medlemmer:
 
    Elvin J. Hansen, (A),
Odder Kommune
    Hans Jørgen Okholm, (F), 
Silkeborg Kommune
  John Schmidt Andersen, (V),
Frederikssund Kommune
    Jørgen Hammer Sørensen, (O), 
Mariagerfjord Kommune
  Morten Slotved, (C),
Hørsholm Kommune 
  Niels Dueholm, (A),
Viborg Kommune
  Ole Ørnbøl, (A),
Hjørring Kommune
  Pernille Beckmann, (V),
Greve Kommune
    Steffen Damsgaard, (V),
Lemvig Kommune
  Tina Tving Stauning, (A),
Frederikssund Kommune
  Torsten Nielsen, (C),
Viborg Kommune
    Viggo Vangsgaard, (A),
Morsø Kommune

Direktion

 Susanne Juhl Administrerende direktør, CEO
Susanne Juhl

 

Årsløn inkl. pension: 1,68 mio. kr.
Direktørens kontrakt rummer ikke mulighed
for engangsvederlag, bonus eller resultatløn.
Lønnen er - ud over de overenskomstmæssige
reguleringer - ikke reguleret siden april 2012. 
           

Se vedtægter