Om HMN GasNet P/S

Opgaver

HMN GasNet

  • driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i selskabets forsyningsområde
  • distribuerer gas til forbrugerne i selskabets forsyningsområde
  • tilslutter biogasanlæg til naturgasnettet i selskabets forsyningsområde
  • tilbyder energirådgivning til alle forbrugere. Selskabet er via Energispareaftalen forpligtet til at medvirke til at realisere energibesparelser hos de danske forbrugere
  • udfører sikkerhedstekniske stikprøvekontroller af gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen

Her distribuerer HMN GasNet

Klik på kortet for at se hvilke kommuner vi dækker. Sjælland Jylland

Daglig ledelse

 Søren Hylleberg Sørensen

Direktør
Søren Hylleberg Sørensen