Selskabsoplysninger - HMN Biogas ApS

Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg

Telefon 6225 0000
E-mail: info@gas-group.dk

Bank

Nordea

Regnskabsår

Kalenderår

CVR-nr. 3727 0075
EAN-nr. 5790002501586

Revision

PwC
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hjemstedskommune

Gladsaxe