Landsdækkende statsligt gasdistributionsselskab på vej

HMN Naturgas I/S indgår lige nu i en proces med staten om salg af vores datterselskab distributionsselskabet HMN GasNet P/S og vores gasnet til staten i form af Energinet.

HMN GasNet står for drift, vedligehold og anlæg af naturgasnettet i hovedstadsområdet, Nord- og Midtjylland, og er den hovedsaglige opgavestiller/arbejdsgiver for medarbejderne i HMN Naturgas.

Den 21. december blev der skrevet under på en købsaftale mellem parterne med forventet overtagelse inden den 1. april 2019. Handlen er betinget af, at HMN Naturgas’ repræsentantskab godkender aftalen, ligesom Energistyrelsen og konkurrencemyndighederne skal godkende handlen.

Bliver du ansat i HMN Naturgas inden den formelle overtagelsesdato, vil du som alle øvrige medarbejdere i HMN blive virksomhedsoverdraget til Energinet med de rettigheder ift. anciennitet, løn og arbejdsvilkår, som følger heraf.

Regeringen har meldt ud, at Danmarks gasdistribution skal samles i et statsligt selskab med hovedkontor i Viborg og med tre driftscentre i Stenlille, Region Syddanmark og Viborg. Indtil dette sker, vil HMN GasNet køre som et selvstændigt datterselskab under Energinet.

Læs mere om handlen her

Privatlivspolitik

for jobsøgende