Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen

Økonomi
Mio. kr. 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsætning 4.658 5.035 5.744 5.729 5.569
Bruttoresultat 653 564 707 899 963
Andre driftsindtægter 30 -8 31 32 78
Driftsudgifter  -358 -344 -370 -364 -446
Afskrivninger/nedskrivninger -254 -266 -252 -425 -426
Driftsresultat  72 -54 116 141 169
Resultat i associerede virksomheder  -1 
Finansielle poster, netto 12  12 9 -13 -31
Resultat før skat 85 -42 124 129 139
Selskabsskat -2  22 7 3 4
Årets resultat 83  -20 131 132 142
Nøgletal
Mio. kr. 2015 2014 2013 2012 2011
Investeringer i materielle anlægsaktiver 171  237  156  53  56 
Egenkapital 2.110  2.028 2.043 1.844 1.704
Balancesum 5.246  5.190 5.410 5.894 6.285
Langfristet gæld, brutto 1.550  1.852 1.801 2.833 3.233
Nettogæld -69  269 360 707 1.122
Indskudskapital, inkl. tilskrevne renter 50  50 50 50 50
Effektiv rente af gæld % -11,8  -3,8 -1,6 1,3 2,1
Inflation %, nettoprisindeks dec. 0,7  0,5 0,9 1,6 2,3
Bruttomargin 14,0  11,2  12,3  15,7  17,3 
Overskudsgrad 1,5 -1,1 2,0 2,5 3,0 
Afkastningsgrad 1,4  -1,1 2,2 2,4 2,7
Egenkapitalens forrentning 4,0  -1,0 6,9 7,5 8,7
Egenkapitalandel, soliditet 40,2  38,3 37,0 31,3 27,1
Statistik
2015  2014  2013  2012  2011 
Distribution, mio. m3  1.416  1.407 1.665 1.740 1.858
Tilsluttede, antal kunder  252.198  253.003 253.008 252.663 251.610
Fordelingsnet, km 1.261  1.258 1.270 1.268 1.268
Distributionsnet, km 8.589  8.559 8.545 8.495 8.483
Beskæftigede, antal 363  363 362 357 365

Investeringerne svarer i regnskabsåret 2015 samt sammenligningsårene 2013 og 2014 til årets bruttoinvesteringer, mens de øvrige sammenligningsår indeholder nettoinvesteringerne.

Primo år 2014 er der foretaget en regulering af pensionsdepotet på 66 mio kr., som er tillagt egenkapitalen. Årene 2011-2013 er ikke korrigeret.