Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen

Økonomi
Mio. kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsætning  700 670  4.658 5.035 5.744
Bruttoresultat  619  625 653 564 707
Andre driftsindtægter  75  82 47 -8 31
Driftsudgifter   -381  -376 -375 -344 -370
Afskrivninger/nedskrivninger  -249  -256 -254 -266 -252
Driftsresultat   65  75 72 -54 116
Resultat i associerede virksomheder   1  1 -1 
Finansielle poster, netto  0  18 12  12 9
Resultat før skat  66  94 85 -42 124
Selskabsskat  1  18 -2  22 7
Årets resultat  93  207 83  -20 131
Nøgletal
Mio. kr. 2017  2016  2015 2014 2013
Investeringer i materielle anlægsaktiver  152  157 171  237  156 
Egenkapital  2.410  2.317 2.110  2.028 2.043
Balancesum  4.436  4.703 5.246  5.190 5.410
Langfristet gæld, brutto  1.182  1.172 1.550  1.852 1.801
Nettogæld  -1.104  -443 -69  269 360
Indskudskapital, inkl. tilskrevne renter  50  50 50  50 50
Effektiv rente af gæld %  0,0  7,0 -11,8  -3,8 -1,6
Inflation %, nettoprisindeks dec.  1,1  0,7 0,7  0,5 0,9
Bruttomargin  88,5  93,3 14,0  11,2  12,3 
Overskudsgrad  9,3  11,2 1,5 -1,1 2,0
Afkastningsgrad  1,5  1,6 1,5 -1,1 2,2
Egenkapitalens forrentning  2,8  5,1 4,0  -1,0 6,9
Egenkapitalandel, soliditet  54,3  49,3 42,8  38,3 37,0
Statistik
 2017  2016 2015  2014  2013  2012  2011 
Distribution, mio. m3   1.486  1.498 1.416  1.407 1.665 1.740 1.858
Tilsluttede, antal kunder   251.465  251.998 252.198  253.003 253.008 252.663 251.610
Fordelingsnet, km  1.252  1.252 1.261  1.258 1.270 1.268 1.268
Distributionsnet, km  8.560  8.514 8.570  8.559 8.545 8.495 8.483
Beskæftigede, antal  346  365 363  363 362 357 365

Hoved- og nøgletallene er beregnet efter Finansforeningens anbefalinger for nøgletal.

Primo år 2014 er der foretaget en regulering af pensionsdepot på 66 mio. kr., som er tillagt egenkapitalen.