Fakta om gas til transport

Gas som brændstof til køretøjer består hovedsageligt af metan (CH4). Metan er den simpleste kulbrinte – ét kulstofatom for hver fire brintioner – og udleder derfor mindre CO2 en andre kulbrinter (fx benzin og dielsel). Den metan som kommer fra undergrunden kaldes naturgas, og den metan, der dannes ved biologiske processer (gylle, madaffald mv.), kaldes biogas. Biogas udleder praktisk talt ingen CO2 og betragtes som en vedvarende energikilde.

For at kunne anvende biogassen til transport er det nødvendigt at rense (opgradere) biogassen for CO2. På den måde får biogassen samme kvalitet som naturgas og kan herefter distribueres i naturgasnettet.

Måleenheder
Gas til transport måles i m3, men ændres i foråret/sommeren 2016 til kg, som er europæisk standard for gas til køretøjer.

1 m3 gas svarer til 1,1 liter diesel.
1 kg gas svarer til 1,36 kg diesel.

1 m3 gas svarer til 1,2 liter benzin.
1 kg gas svarer til 1,48 liter benzin.

Priser
Hvis 1 m3 gas koster 10 kr., svarer det til, at en liter diesel skal koste 9,1 kr. og 1 liter benzin skal koste 8,3 kr.

Miljø

Miljøfaktorer og fysiske egenskaber
Brændstof CO2-emission CO2-emission, relativ Brændværdi Densitet 
 

 

 
Biogas 0 kg/GJ 0 39,6 MJ/m3  0,81 kg/m3
Benzin 73 kg/GJ 129 42,7 MJ/kg 0,75 kg/l 
Diesel 74 kg/GJ 130 43,8 MJ/kg   0,84 kg/l

Sikkerhed
Naturgassens fysiske egenskaber betyder større sikkerhed i forhold til benzin og diesel.

Sikkerhed
Brændstof Eksplosionsgrænser Antændelsessikkerhed  Dampmassefylde (luft 1)
 

* Sikkerhedsblad naturgas, Energinet.dk
** Benzin indsatskort, Beredskabsstyrelsen
*** Diesel indsatskort, Beredskabsstyrelsen

 
 Naturgas/biogas* 4 - 14 % 465  oC 0,6 - 0,7
 Benzin ** 1,4 - 7,5 % 280- 456 oC 3 - 4 
 Diesel *** 0,5 - 5 %  338 oC

Mere om gasbiler

Læs mere om gas til transport på gasbiler.info