Er du flådeejer eller transportudbyder?

HMN Naturgas-selskaberne er din samarbejdspartner, hvis du overvejer at konvertere hele eller dele af din kørsel til biogas.

I HMN Naturgas mener vi, at gas i transportsektoren – særligt den tunge del – er et effektivt og konkurrencedygtigt middel til klare miljø- og klimaforbedringer. Derfor arbejder vi i samarbejde med bl.a. flådeejere, transportudbydere og kommuner på at få gang i omstillingen af biler, busser og lastbiler til gas.

På HMN's gastankstationer tanker du 100 % biogas.

Kontakt os på info@gas-group.dk.

Fordele ved gas til transport

  • Rækkevidde. Tilbyder den nødvendige rækkevidde, som andre grønne teknologier endnu ikke kan præstere.
  • Moden teknologi. Gas til transportformål er en moden og velafprøvet teknologi, som bruges på verdensplan. 16 mio. køretøjer kører i dag på gas, ca. 1,5 mio. af dem i Europa.
  • Færre partikler. Gas medfører en langt lavere udledning af partikler, ingen sod og ingen lugt – en stor fordel i bynære miljøer.
  • Mindre støj. Trafikstøjen reduceres, da gasmotorer er mere støjsvage end dieselmotorer.
  • Mindre CO2. Konvertering fra diesel til biogas i tankene giver meget store CO2-besparelser viser bl.a. beregningerne i regeringens virkemiddelkatalog.
  • Konkurrencedygtig pris. En pris på 10 kr. pr. m3 biogas svarer til 9,1 kr. for en liter diesel og 8,3 kr. for en liter benzin.

Mere om gasbiler

Læs mere om gas til transport på gasbiler.info