Gas er grøn energi

Naturgas har de seneste ca. 30 år herhjemme bidraget betydeligt til at sænke CO2-udledningen og udledningen af sod og partikler, som forurener miljøet. Og gassen vil også spille en central rolle i den fortsatte omstilling til et grønnere energisystem, som politikerne har formuleret det i Energiaftalen for 2012-2020.

Grønne gasser
For gassen kan blive endnu grønnere. Det bliver den i takt med, at vi får mere og mere gang i biogasproduktionen herhjemme; biogas, som kan laves af bl.a. gylle, husholdningsaffald og spildevand, og som dermed kan bidrage til store miljøforbedringer flere steder end i energisektoren.

Gassens fordele er mange
Gas er et fleksibelt brændsel. Det kan lagres og transporteres over store afstande i det vidtforgrenede danske naturgasnet. Gas er let at håndtere. Det er nemt at brænde af og udnytte energien i, uden at det efterlader aske, slagger eller andre restprodukter, som skal håndteres. Og gassen kan anvendes rigtig mange steder: til produktion af strøm og varme på krafvarmeværkerne, til direkte opvarmning hjemme hos naturgaskunderne, til procesformål i industrien og som brændstof til busser og biler.