Er du biogasproducent?

HMN Naturgas-selskaberne er din samarbejdspartner, når du ønsker at producere biogas til naturgasnettet.

I HMN Naturgas mener vi, at biogassen udnyttes bedst i naturgasnettet, hvor afsætningsmulighederne er størst og uden geografiske barrierer. Derfor arbejder vi sammen med biogasproducenter, kommuner m.fl. på at skabe afsætningsmuligheder for biogassen til både opvarmning, procesformål og i transportsektoren.

Vi tilbyder

  • vores ekspertise og viden om gas
  • at indgå i partnerskaber og samarbejde om opgradering af biogas med henblik på at afsætte gassen i naturgasnettet
  • etablering af opgraderings- og tilslutningsanlæg af biogas til naturgasnettet

Kontakt os på kundeservice@gasnet.dk.

Tilskudsregler 2013-2015
kr./GJ øre/kWh  øre/m3 biogas (CH4)
 Samlet til opgraderet biogas  115  41,40  414
 

(1) Reguleres ved stigende gaspriser
(2) Aftrappes årligt med 2 kr./GJ fra 2016 til 2020

 
Opgraderet biogas
til naturgasnettet
 79 28,44   284,40
 Alle anvendelser (1)  26  9,36  93,60
 Alle anvenderlser (2) 10   3,60  36

 

Biogasproducentens økonomi
øre/m3 biogas
 I alt  510-560
 Samlet tilskud  414
 + værdi af biogassen  192,20
 + værdi af certifikater varierer 
 - omkostninger til opgradering og injektion varierer

Tilslutningsanlæg i Danmark

Kan du ikke se kortet? Klik her.

Mere om certifikater

Fordeling af omkostninger

ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet. Læs mere